Mesec u natalnoj karti - I deo

Uticaj Meseca u zavisnosti od znaka u kom se nalazi

Mesec je vladar Raka.

Način ponašanja kada ste sami, ili okruženi najbližima, pod uticajem je Meseca. Upravlja emocijama, intuicijom i nesvesnim.


Važna pitanja


Mesec je vaša prva reakcija. Ono što pomislite pre nego što prilagodite i predstavite okolini. Tu se kriju najvažnija pitanja:


  • Koliko prilagođavate svoje reakcije?
  • Da li cenzurišete sopstvene misli, potrebe i osećanja, ili imate utisak slobodnog toka?
  • Da li je taj tok mirna reka ili bujica koja ruši sve pred sobom?
  • Ako je rušilačka sila, da li je usmerena ka vašoj okolini, ili povređujete sebe?


Odgovori na ova pitanja daju dobar osnov za rad sa energijom Meseca. Da shvatite vašu polaznu poziciju, da uočite gde su potencijalna žarišta i da pokušate da postignete ravnotežu.